bannerrawatanislam.jpg

Menu Utama | Pengenalan Al-Haz | Memahami Persoalan Sihir | Panduan Perbomohan | Penyakit Gangguan | Cara Jin Rasuk | Asal Kejadian Jin | Gangguan Saka | Masaalah Saka | Hubungi Kami

 

MEMAHAMI PERSOALAN SIHIR

Menurut ulama, sihir adalah perkara yang dihasilkan dengan cara mendampingi syaitan yang tidak mampu dilakukan manusia. Ibnu Khaldun dalam kitab mukadimahnya mentakrifkan sihir sebagai ilmu mengenai cara melakukan persediaan yang membolehkan jiwa manusia memberi kesan terhadap anasir alam tanpa pedoman atau dengan pedoman sumber langit. Tanpa pedoman itu ialah ilmu sihir dan yang keduanya ilmu mengenai tilsim atau rajah.

Sihir adalah perbuatan yang mengelirukan pancaindera. Menyihirkan bererti membohongi dan membunuh kewarasan. Apabila berasa dua matanya disihirkan, itu tandanya orang berkenaan dikhayalkan dengan perkara yang salah. Perkataan sihir bermaksud menyadur sesuatu dengan helah dan khyalan, iaitu seseorang ahli sihir melakukan beberapa perkara dan pengertian hingga orang yang disihir merasai apa yang dihadapannya berbeza.

  • Menurut golongan Muktazilah, sihir hanya satu pembohongan tidak berasas.
  • Imam as-Syafie pula mengatakan sihir ialah was-was (keraguan) dan satu penyakit. Katanya punca sebenar sihir ialah tilsim yang digunakan untuk menimbulkan kesan cirri bintang.
  • Menurut Imam al-Qurtubi, sihir ada kebenarannya dan reality kerana Allah menjadikan apa saja perkara atau kejadian yang dikehendaki-Nya.

Sewaktu Rasulullah SAW disembuhkan daripada sihir yang menimpanya, baginda bersabda,”Sesungguhnya Allah telah menyembuhkan aku. Penyembuhan hanya berlaku dengancara menarik semula kesakitan dan menghilangkan penyakit”.

Ertinya, sihir adalah benar dan satu kenyataan. Ini keyakinan yang jelas menerusi pemberitahuan Allah dan Rasul-Nya mengenai kewujudan serta kejadian sihir. Pandangan ini dipegang oleh Ahlu al-Halli Wal ‘Aqdi yang menjadi rujukan berlakunya Ijma’ dikalangan umat. Jadi ia tidak diambil kira jika ada perbezaan pendapat oleh Muktazilah dan orang yang tidak sehaluan dengan mereka.

Menurut Farid Wajdi, orang yang berakal tidak meragui kewujudan sihir dalam aspek keberkesanannya. Al-Quran sendiri menyebut perkara ini (al-Baqarah: 102). Hanya syaitan itulah yang kafir (mengerjakan sihir) mereka mengajar sihir kepada manusia.

Golongan Muktazilah dan sebahagian ahli sunnah menolak kewujudan sihir. Kata mereka, ia hanya sebentuk pembohongan, pengkaburan dan penyakit. Mereka menggangapnya sebagai ilmu silap mata saja. Antara dalil mereka ialah firman Allah (al-A’Araf : 116), Maka tatkala mereka melemparkan, mereka menyulap mata orang dan menjadikan orang ramai itu takut. Tegas mereka, mukjizat dan sihir akan bercampur aduk jika mengatakan sihir satu realiti.

Abbu Haiyyan dan al-Razi membahagikan sihir kepada lima, iaitu;

1. Berbentuk mengubah benda dan menciptanya menjadi seperti mukjizat dan karamah pada zahirnya seperti boleh terbang, melalui perjalanan jauh pada satu malam saja dan mengubah sesuatu menjadi emas atau sebaliknya. Bentuk sihir ini pada hakikatnya boleh berlaku menerusi penggunaan jin.

2. Berbentuk penipuan, pengkaburan dan silap mata yang tiada hakikat baginya. Ini pendapat golongan Muktazilah. Antara bentuk sihir ini termasuk pengkhayalan dan silap mata yang biasa dilakukan oleh pemain silap mata.

3. Berbentuk menggunakan perkhimatan jin dan memohon bantuan mereka untuk menggerakkan sesuatu atau memindahkannya. Jin terbahagi kepada dua jenis iaitu jin mukmin dan jin kafir (syaitan). Orang yang meminta bantuan syaitan dan menggunakan khidmatnya adalah ahli sihir (orang kafir). Jin mukmin menolak memberi bantuan kecuali untuk tujuan yang baik sahaja. Orang yang mahu bantuan jin selain tujuan itu tidak akan dilayan, sebaliknya mungkin mereka akan disakiti pula. Biasanya orang yang menggunakan syaitan memang menyembah syaitan dan bukan Allah ataupun mereka telah kufur sejak mula lagi. Inilah yang disyaratkan oleh syaitan kepada mereka sebelum memberi bantuan dan mentaati mereka.

4. Berbentuk susunan benda yang dikumpulkan. Diatas benda tersebut dibakar beberapa jisim, azimat dan nama bintang. Kemudian ia dijadikan peralatan sihir. Peralatan ini disusun merangkumi ungkapan yang bercampur aduk diantara ucapan kufur dan rajah.

5. Dengan cara ahli sihir mendakwa dia mengetahui sebuah nama yang teragung dan jin mengikut perintahnya dalam banyak perkara. Dengan cara itu dia dapat menguasai akal manusia dan melakukan kepada mereka sekehendak hatinya. Dia juga dapat mempengaruhi jiwa yang lemah menerusi sangkaan dan khyalan.

Al-Syaukani dalam tafsirnya menyebut sihir boleh memberi kesan pada hati, iaitu menimbulkan rasa cinta dan benci, mengumpul dan memisahkan serta mendekat dan menjauhkan. Allah berfirman (al-Baqarah : 102). ‘Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah.’

Telah terbukti sihir boleh berkesan dengan sendirinya. Hakikatnya diterima kecuali oleh golongan Muktazilah dan Abu Hanifah.

Sufian meriwayatkan daripada Ammar al-Zahabi bahawa seorang ahli sihir pernah berada disisi al-Walid bin Uqbah lantas menunjukkan kebolehannya berjalan diatas tali, masuk menerusi dubur keldai dan keluar menerusi mulut binatang itu. Jundub lantas menghunus pedang dan membunuhnya. Lantaran itu Jundub digelar sebagai pembunuh ahli sihir.

Rasulullah SAW pernah menyebut mengenainya menerusi sabda: ‘Akan ada dikalangan umatku seorang lelaki yang dipanggil Jundub menghunus pedang dan menetak untuk membezakan diantara kebenaran dan kebatilan.

Al-Bukhari menyebut berita yang diperoleh daripada Abu Uthman an-Nahdi yang mengatakan : ‘ Adalah disisi al-Walid seorang lelaki yang bermain (melakukan sihir) dengan cara menyembelih seorang manusia dan mempamerkan kepalanya. Kami kagum, tiba-tiba datang Jundub al-Azdi terus membunuhnya.

Menurut Ibnu Khudamah, sihir ialah simpulan, jampi dan ungkapan yang diucap atau ditulis ataupun diamalkan. Ia memberi kesan pada tubuh orang yang disihir atau hati ataupun akalnya.

Sihir adalah realiti. Menurut Imam as-Syafie ia boleh membunuh, menyebabkan penyakit, menghalang suami menyetubuhi isterinya, memisahkan suami dan isteri serta menimbulkan rasa benci dan rasa kasih saying salah seorang daripada mereka.

Menurut al-‘Allamah al-Qurtubi,tiada siapa menolak perkara luar biasa menerusi ahli sihir yang diluar kemampuan manusia seperti sakit, pemisahan, menghilangkan akal dan membengkokkan anggota tubuh yang mustahil dapat dilakukan dengan keupayaan biasa. Kata mereka semua perlakuan luar biasa dilakukan sihir bukan perkara aneh. Namun yang menjadikan semua itu bukan sihir. Sihir bukan sebab berlakunya sebagaimana tukang sihir tidak berperanan dengan sendirinya.

Allah yang menjadikan semua perkara tersebut, mentakdirkan dan mewujudkannya ketika sihir itu wujud. Hal ini sama seperti Allah mentakdirkan dan menjadikan kenyang ketika menelan makanan dan hilang dahaga sewaktu meneguk air.

Al-Qurtubi mengatakan lagi bahawa ulama Islam telah sepakat bahawa dalam sihir tiada perkara yang Allah lakukan seperti menurunkan belalang, kutu, katak, pembelahan laut, menukar tongkat menjadi ular, menghidupkan orang mati, menuturkan binatang ternakan dan contoh lain termasuk dalam mukjizat rasul. Perkara sebegini wajib kita yakini bahawa Allah tidak melakukan dan ia tidak terjadi ketika tukang sihir mahukan ia terjadi.

Sesetengah ulama mengatakan harus mempelajari ilmu sihir kerana malaikat mengajarnya kepada manusia seperti disebut al-Quran. Pendapat ini dipegang al-Fakhrurazzi daripada kalangan ulama ahli sunnah.

Sesetengah pengikut Abu Hanifah pula mengatakan tidak kufur jika mempelajari ilmu sihir untuk mengelak daripadanya. Satu kumpulan pula mengatakan seseorang yang mempelajari ilmu sihir hendaklah meminta si pengajar menceritakan bentuk sihirnya. Jika bentuknya boleh menyebabkan kufur seperti akidah penduduk Babylon yang bertaqarub kepada bintang tujuh dan mempercayai bintang itu boleh menunaikan permintaan mereka, jangan belajar kerana boleh menjadi kafir.

Jika bentuk sihir itu tidak menyebabkan kufur tetapi ahli sihir beriktiqad bahawa sihir itu harus, maka dia kafir. Ini pendapat Imam as-Syafie.

Imam Malik, Abu Hanifah dan Ahmad mengatakan semua cara sihir diatas menyebabkan kafir.

Al-Alusi pula mengatakan sihir adalah haram sejajar dengan pandangan yang disebut oleh ulama kecuali ada faktor yang dibenarkan oleh syarak.              

Rawatan Islam Al-Haz 
2011